chernyim

搜索"chernyim" ,找到 部影视作品

导演:
剧情:
เมื่อมะลิ (ก้อง ห้วยไร่) พ่อค้าไข่เจียวรถเข็นลูกค้าติดตรึม ถูกเพื่อนยุให้แข่งขันรายการ ไข่เจียวไทยไป
导演:
剧情:
Kuad和Kai是兄弟,他们从小就分开了Kuad在贫民窟长大,靠赌博维持生活,而Kai则和他的祖母在一起。当一次事故导致祖母昏迷,需要更多的钱来治疗时,Kai开始寻找他的哥哥Kuad。当他们在赌场碰运
导演:
剧情:
Kuad和Kai是兄弟,他们从小就分开了Kuad在贫民窟长大,靠赌博维持生活,而Kai则和他的祖母在一起。当一次事故导致祖母昏迷,需要更多的钱来治疗时,Kai开始寻找他的哥哥Kuad。当他们在赌场碰运
导演:
/ 未知/
剧情:
  Dew每次和Ruk见面都爱吵架。当他们在同一个公司工作,住在同一个屋檐下会发生什么?

其他